• resim1
  • resim1
  • resim1
  • resim1
  • resim1

Ongoing Projects

1) Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - MtDNA (Cytochrome b and Control Region) Analysis of Apodemus Species Kaup,1829 (Mammalia:Rodentia) in North Anatolia and Thrace (Ankara University BAP, No:13L4240016)

2) Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - Mitochondrial DNA (Cytochrome b and Control Region) variations of the genus Mus L.,1758 (Mammalia:Rodentia) distributed in Marmara Region (Ankara University BAP, No:13L4240015)

3) Prof.Dr.Reyhan Çolak - Taxonomy and phylogeny of Allactaga (Mammalia:Rodentia) species distributed in Turkey (Tübitak, No:114Z941)

4) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Araş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK - Türkiye’nin Kuzeyinde Yayılış Gösteren Microtus ve Chionomys Cinslerine Ait Türlerin (Mammalia: Rodentia) Genetik Varyasyonlarının ve Filogenetik İlişkilerinin Saptanması (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri, No: 17L0430003)

5) Prof. Dr. Nuri YİĞİT / Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK / Araş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK / Öğr. Gör. Engin SELVİ - Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü Biyoçeşitliliğinin Belirlenmesi Projesi (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri, No: 18B0430001)

6) Prof. Dr. Nuri YİĞİT / Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK / Araş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK / Öğr. Gör. Engin SELVİ - Rattus rattus (Linneaus, 1758) ve Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Türlerinde Antikoagulant Direncinin VKORC1 Genindeki Mutasyonların Araştırılmasıyla Saptanması (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri, No: 18B0430005)

Completed Projects

1) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Dr.Pınar ÇAM - Genetic Analysis of Chromosomal Forms of Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia) (Ankara University BAP, No:12B4240011)

2) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - Türkiye'de Yayılış Gösteren Meriones Illiger 1811 (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Biyometrik Analizi ve Filogenetik İlişkileri (Tübitak, No:107T324)

3) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - Güneydoğu Anadolu'da Yayılış Yapan Tarla Farelerinin (Microtus Socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği (Tübitak, No:109T593)

4) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - İç Anadolu'da Yayılış Gösteren Bıyıklı Baştankara "Panurus Biarmicus (Aves; Passeriformes)"nın Morfometrik Özellikleri Ve İzoenzim Varyasyonları (Tübitak, No:108T294)

5) Prof.Dr.Nuri YİĞİT - Türkiye'deki Apodemus Kaup,1829 ve Mesocricetus Nehring1898 (Mammalia:Rodentia) Cinslerinin Taksonomik Durumu ve Yayılışı (Tübitak, No:197T005)

6) Prof.Dr.Nuri YİĞİT - Taxonomic Study of the Genera Mesocricetus and Cricetulus migratorius (Mammalia:Rodentia) in the Palaeartic Region Using Morphological, Karyological and Genetic Characteristics (Tübitak, No:101T106)

7) Prof.Dr.Nuri YİĞİT - Taxonomic,Asorting and Biomorphological Diversity of Microtus spp in Bulgaria and Turkish Thrace (Tübitak, No:104T255)

8) Prof.Dr.Nuri YİĞİT - Behavioural Ecology and Communication in two Species of Harmsters (Tübitak, No:104T383)

9) Prof.Dr.Nuri YİĞİT - Güneydoğu Anadolu'da Yayılış Yapan Tarla Farelerinin (Microtus Socialis Group) Taksonomisi ve Moleküler Sistematiği (Tübitak, No:109T593)

10) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - Restructuring of Mammalian Research Collection of Biology Department at Ankara University  (Ankara University BAP, No:14A0430001)

11) Prof.Dr.Nuri YİĞİT/Araş. Gör. Derya ÇETİNTÜRK - Determining Phylogenetic Relationships of Microtus lydius (2n:54) And Microtus hartingi (2n:54) Distributed In Turkish Thrace And Western Anatolia (Ankara University BAP, No:15L0430002)

12) Prof.Dr.Ercüment ÇOLAK - Taxonomy,Genetic Differentiation and Distribution of Species of Gliridae (Mammalia:Rodentia) in Turkey and the Balkan Peninsula (Tübitak, No:113Z822)

sdsds